Υπογράψτε ώστε να σταματήσει το εμπόριο με τους παράνομους εποικισμούς

Πάνω από 100 οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών ξεκίνησαν μια καμπάνια για την συγκέντρωση 1εκ. υπογραφών από πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό να σταματήσει το εμπόριο της ΕΕ με τους παράνομους εποικισμούς στα κατεχόμενα εδάφη.

Τι υπογράφετε;

Η συγκέντρωση 1εκ. υπογραφών στο κάλεσμα της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών (ECI) μπορεί να αποτελέσει το ξεκίνημα για την παύση του εμπορίου με τους παράνομους εποικισμούς. Το παρακάτω κάλεσμα αποτελεί το επίσημο νομικό κείμενο βάσει του οποίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη ανανγωρίσει πως μπορεί να προωθήσει νομοθεσία ώστε να σταματήσει οριστικά το εμπόριο με τους παράνομους εποικισμούς. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στο Δελτίο Τύπου που βρίσκεται παρακάτω.

Επίσημο κείμενο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών (ECI)

Επιδιώκουμε να υπάρξει ρύθμιση των εμπορικών συναλλαγών με οντότητες των Δυνάμεων Κατοχής οι οποίες εδρεύουν ή λειτουργούν σε κατεχόμενα εδάφη, μέσω της παρεμπόδισης εισόδου στην αγορά της ΕΕ προϊόντων που προέρχονται από αυτά. Η Επιτροπή, ως θεματοφύλακας των Συνθηκών, οφείλει να διασφαλίσει την συνέπεια των πολιτικών της Ένωσης και την συμμόρφωση προς τα θεμελιώδη δικαιώματα και το διεθνές δίκαιο σε τους τομείς του Ενωσιακού δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της Κοινής Εμπορικής Πολιτικής. Η Επιτροπή πρέπει να προτείνει νομικές πράξεις βασιζόμενες στην Κοινή Εμπορική Πολιτική για να εμποδίσει τις νομικές οντότητες της ΕΕ, τόσο να εισάγουν προϊόντα που πρόερχονται από παράνομους εποικισμούς σε κατεχόμενα εδάφη, όσο και να εξάγουν προϊόντα στα εν λόγω εδάφη, προκειμένου να διαφυλαχθεί η ακεραιότητα της εσωτερικής αγοράς και να μην ενισχύεται ή υποβοηθάται η διατήρηση αυτών των παράνομων καταστάσεων. Η Πρωτοβουλία καλεί συνεπώς την Επιτροπή να υποβάλλει πρόταση νομικής πράξης στο πλαίσιο της Κοινής Εμπορικής Πολιτικής, η οποία έχει γενικό χαρακτήρα και δεν αφορά συγκεκριμένη χώρα ή έδαφος.

*Σημείωση: Κατά την υπογραφή, φροντίστε να δώσετε το πλήρες όνομα και τις ακριβείς πληροφορίες ώστε να βεβαιωθείτε ότι η υπογραφή σας θα είναι έγκυρη. Οι πληροφορίες σας θα παραμείνουν απολύτως εμπιστευτικές. Δεν θα λάβετε επιβεβαίωση μετά την υπογραφή, καθώς τα στοιχεία σας διαβιβάζονται και αποθηκεύονται σε ασφαλή και πιστοποιημένο διακομιστή και θα χρησιμοποιηθούν μόνο από τις αρχές για την επικύρωση των υπογραφών. Μετά την επίσημη επικύρωση τα προσωπικά σας στοιχεία θα διαγραφούν οριστικά. Στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών κανόνων απορρήτου, δεν θα υπάρξει δημόσια λίστα με τα ονόματα όσων υπέγραψαν την πρωτοβουλία.

Δελτίο Τύπου της συμμαχίας #StopTradeWithSettlements

Μια νέα Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών έχει ως σκοπό να πιέσει την ΕΕ να απαγορεύσει το εμπόριο με τους παράνομους εποικισμούς.

Βρυξέλλες, 21 Φεβρουαρίου 2022 – Με αφετηρία την Παγκόσμια Ημέρα Κοινωνικής Δικαιοσύνης στις 20 Φεβρουαρίου, μια συμμαχία περισσότερων από 100 οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών ξεκίνησε μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ECI) με σκοπό την παύση του εμπορίου με τους παράνομους εποικισμούς σε κατεχόμενα εδάφη.

Η Πρωτοβουλία (ECI) αποτελεί ένα επίσημο όργανο για την δημοκρατική συμμετοχή των Ευρωπαίων Πολιτών στην δημιουργία πολιτικών. Εφόσον η Πρωτοβουλία συγκεντρώσει 1εκ. υπογραφές εντός 12 μηνών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να λάβει υπόψη της και να θέσει σε διαβούλευση τα αιτήματα του καλέσματος. Η Πρωτοβουλία απαιτεί νομοθεσία της ΕΕ που θα θέσει εκτός νόμου το εμπόριο με παράνομους εποικισμούς, οπουδήποτε και οποτεδήποτε, συμπεριλαμβανομένων και των παράνομων ισραηλινών εποικισμών στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη. Η Συμμαχία καλεί κάθε πολίτη της ΕΕ ο οποίος ενδιαφέρεται για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, την Κοινωνική Δικαιοσύνη και το Δίκαιο Εμπόριο να υπογράψει το κάλεσμα.

Αν και οι παράνομοι εποικισμοί αποτελούν έκγλημα πολέμου με βάση το Διεθνές Δίκαιο, η ΕΕ επιτρέπει το εμπόριο με αυτούς. Στην περίπτωση των εποικισμών του Ισραήλ, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ έχει καλέσει τα κράτη να μην παρέχουν σε αυτούς καμιά βοήθεια, ενώ και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι αποτελούν κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Ωστόσο, η ΕΕ συνεχίζει το εμπόριο με αυτούς, γεγονός που ενθαρρύνει την συνεχιζόμενη επέκταση τους.

Ο Tom Moerenhout, νομικός μελετητής και εκ των εμπνευστών της Πρωτοβουλίας (ECI) αναφέρει:

“Η ΕΕ είναι επαίσχυντα ασυνεπής ως προς τον σεβασμό του κράτους δικαίου. Πράγματι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρχικά απέρριψε την καταχώρηση του αιτήματων της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών, ωστόσο αναγκάστηκε να αλλάξει την θέση της ύστερα από την επιτυχημένη προσφυγή μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Η Επιτροπή έκτοτε αναγνώρισε πως μπορεί να εφαρμόσει έναν γενικό κανονισμό ώστε να σταματήσει το εμπόριο με τους παράνομους εποικισμούς, καθώς θεωρείται ένα γενικό μέτρο βάσει του διεθνούς και του κοινοτικού δικαίου και όχι κύρωση.”

Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ECI) συντονίζεται από την συμμαχία #StopTradeWithSettlements (μτφ. Σταματήστε το Εμπόριο με τους Επικοισμούς), η οποία περιλαμβάνει οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του περιβάλλοντος και της κοινωνικής δικαιοσύνης, συνδικαλιστικές οργανώσει και πολιτικούς που ενώνονται ενάντια στα κέρδη από την προσάρτηση και την κατοχή εδαφών, με σκοπό την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του δίκαιου εμπορίου και της διεθνούς ειρήνης.

Περισσότερες πληροφορίες στην σελίδα της συμμαχίας #StopTradeWithSettlements

Εάν είστε ΜΜΕ, καθώς και συλλογικότητα ή οργάνωση και ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε στην Πρωτοβουλία, μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με την συμμαχία #StopTradeWithSettlements

  • Tom Moerenhout

Email: [email protected]

WhatsApp: +32456158365

  • Aneta Jerska

Email: [email protected]

WhatsApp: ​+32483621407