Έκκληση της Παλαιστινιακής Κοινωνίας των Πολιτών κατά της παράνομης προσάρτησης της Κατεχόμενης Δυτικής Όχθης

21 Μαΐου 2020

 • Απαγόρευση κάθε εμπορικής και στρατιωτικής/αμυντικής συνεργασίας με το Ισραήλ.
 • Διακοπή συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου με το Ισραήλ.
 • Ρητή απαγόρευση κάθε συναλλαγής με τους παράνομους ισραηλινούς εποικισμούς και εξασφάλιση ότι οι εταιρείες θα παύσουν τώρα και στο μέλλον κάθε συνεργασία με την παράνομη επιχείρηση εποικισμών του Ισραήλ.
 • Επαρκή εχέγγυα ότι τα άτομα και οι εταιρικοί δρώντες υπεύθυνοι για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στο πλαίσιο του καθεστώτος παράνομης κατοχής και απαρτχάιντ του Ισραήλ θα τεθούν ενώπιον της δικαιοσύνης.

Η ακροδεξιά κυβέρνηση του Ισραήλ ετοιμάζεται για μια ακόμα φορά να προσαρτήσει επίσημα μεγάλες περιοχές Κατεχόμενων Παλαιστινιακών Εδαφών (ΚΠΕ). Αυτή η de jure προσάρτηση αποτελεί κλιμάκωση πολλών ετών σταδιακής de facto προσάρτησης με την οικειοποίηση γης και τον βίαιο εκτοπισμό του παλαιστινιακού πληθυσμού και τη μεταφορά ισραηλινών εποικιστών στα ΚΠΕ. Πράγματι, το Ισραήλ παραβιάζει τους νόμους περί εμπόλεμης κατοχής από το 1967 συνεχίζοντας τον εποικισμό παλαιστινιακών εδαφών, ο οποίος προωθείται με την επιβολή ενός καθεστώτος απαρτχάιντ φυλετικών διακρίσεων, διαχωρισμών και εδαφικής επέκτασης που θεσμοθετείται στο εγχώριο δίκαιο του Ισραήλ. Έχοντας θεσμοθετηθεί από το 1948, αυτό το ισραηλινό καθεστώς αποτελεί «ενιαίο καθεστώς κυριαρχίας επί του παλαιστινιακού λαού ως συνόλου, συμπεριλαμβανομένου του παλαιστινιακού πληθυσμού μέσα στο Ισραήλ», όπως ισχυρίζονται οι ειδικοί του διεθνούς δικαίου John Dugard και John Reynolds. Η κατάσταση αυτή συνεχίζει να στερεί τον παλαιστινιακό λαό από το δικαίωμά μας στην αυτοδιάθεση και άλλα θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου.

Εμείς, οι κάτωθι υπογράφουσες ενώσεις της παλαιστινιακής κοινωνίας των πολιτών, οργανώσεις και ομάδες υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συμφωνούμε με την άποψη του ειδικού εισηγητή των ΗΕ για την κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα ΚΠΕ: «Η προσάρτηση που εξυφαίνεται αποτελεί λυδία λίθο για τη διεθνή κοινότητα» και την ικανότητά της να σέβεται το διεθνές δίκαιο.

Υπενθυμίζουμε λοιπόν σε όλα τα κράτη τη διεθνή υποχρέωσή τους να συνεργαστούν για να σταματήσουν τις κατάφωρες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου που διαπράττει οποιοδήποτε κράτος με νόμιμα αντίμετρα, συμπεριλαμβανομένων των κυρώσεων. Ενόψει της φερόμενης de jure προσάρτησης από το Ισραήλ, καλούμε τα κράτη να συμμορφωθούν με την υποχρέωσή τους αυτή υιοθετώντας αποτελεσματικά αντίμετρα, καθώς και κυρώσεις, για να σταματήσει το Ισραήλ την παράνομη κατοχή παλαιστινιακών εδαφών με τη χρήση βίας, το καθεστώς απαρτχάιντ, και την άρνηση του αναφαίρετου δικαιώματός μας στην αυτοδιάθεση.

Παρότι το διεθνές δίκαιο δεν προβλέπει κάποιο συγκεκριμένο μέτρο, ζητάμε από τη Γενική Συνέλευση και το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, τις εθνικές κυβερνήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο, καθώς και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της ΕΕ, τον Οργανισμό Ισλαμικής Συνεργασίας (OIC), την Αφρικανική Ένωση, τις χώρες BRICS, την Mercosur, την Bolivarian Alliance for the Americas (ALBA) και άλλους να υιοθετήσουν και να επιβάλλουν άμεσα και ως προτεραιότητα συνολική απαγόρευση στο εμπόριο όπλων και τη στρατιωτική ή σε επίπεδο ασφάλειας συνεργασία με το Ισραήλ, και να διακόψουν κάθε συμφωνία ελεύθερου εμπορίου.

Η απαγόρευση του εμπορίου όπλων και της στρατιωτικής/εξοπλιστικής συνεργασίας με το Ισραήλ ως μέσο για να τεθεί τέλος στις σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου αναμφισβήτητα πληροί τα έγκυρα κριτήρια νόμιμων κυρώσεων που έχουν εκπονηθεί από την Επιτροπή Διεθνούς Δικαίου του ΟΗΕ: μια τέτοια στοχευμένη απαγόρευση δεν αποτελεί απειλή ή χρήση βίας, πράξη που θα ήταν ενάντια στο Χάρτη των ΗΕ. Επιπλέον, δεν παραβιάζει ανθρωπιστικές υποχρεώσεις ή θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου και τέλος μια τέτοια παραβίαση είναι στοχευμένη και ανάλογη με την σοβαρότητα των παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου και των δικαιωμάτων του θιγόμενου παλαιστινιακού λαού εκ μέρους του Ισραήλ.

Παρόμοια απαγόρευση έχει υιοθετηθεί επανειλημμένα στο παρελθόν από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και το Συμβούλιο Ασφαλείας με ψηφίσματα που καταδικάζουν το απαρτχάιντ ως  έγκλημα κατά της ανθρωπότητας και  σοβαρή απειλή στη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια.

Είμαστε μαζί με τους πάνω από  130 Βρετανούς βουλευτές που ζητούν από την κυβέρνηση του ΗΒ να επιβάλει κυρώσεις σε περίπτωση που η κυβέρνηση του Ισραήλ προχωρήσει με το σχέδιο προσάρτησής της.

Εξίσου σημαντικό, όλα τα κράτη έχουν τη διεθνή υποχρέωση να μην αναγνωρίζουν ως νόμιμη μια κατάσταση που έχει δημιουργηθεί από σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και να μην παρέχουν αρωγή ή στήριξη για τη διατήρηση αυτής της κατάστασης. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ έχει ζητήσει από «όλα τα κράτη να μην παρέχουν στο Ισραήλ οποιαδήποτε στήριξη προς όφελος των εποικισμών ή σε σχέση με τους εποικισμούς στα κατεχόμενα εδάφη». Ζητάμε λοιπόν από τις κυβερνήσεις, τους νομοθέτες και τα πολιτικά κόμματα ως ένα πρώτο βήμα να υιοθετήσουν εθνικούς νόμους που θα απαγορεύουν κάθε εμπόριο με τους παράνομους εποικισμούς εντός της δικαιοδοσίας τους, κατά το  παράδειγμα του ιρλανδικού κοινοβουλίου.

Ζητάμε επιπλέον από τις εθνικές κυβερνήσεις να εγγυηθούν – με οδηγίες, πολιτικές, νόμους και μέτρα επιβολής – ότι οι εταιρείες εντός της δικαιοδοσίας τους ή με έδρα στην επικράτειά τους σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και το ανθρωπιστικό δίκαιο και δεν επιδίδονται σε συναλλαγές  με την παράνομη εποικιστική επιχείρηση του Ισραήλ. Σε αυτό το πλαίσιο, οι κυβερνήσεις θα πρέπει να προωθούν την βάση δεδομένων του ΟΗΕ με εταιρείες που εμπλέκονται σε δραστηριότητες με τους εποικισμούς του Ισραήλ καθώς και τις ετήσιες ενημερώσεις της από το Γραφείου του Ύπατου Αρμοστή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Τέλος, ζητάμε από τα κράτη να διερευνήσουν και να στηρίξουν τις έρευνες σχετικά με άτομα και εταιρικούς δρώντες στην επικράτειά τους που ευθύνονται για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που έχουν διαπραχθεί στα ΚΠΕ. Καλούμε τα κράτη μέλη του Καταστατικού της Ρώμης για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ICC) να σεβαστούν και να στηρίξουν το αίτημα του εισαγγελέα να ανοίξει επίσημη έρευνα για την Κατάσταση στην Παλαιστίνη και να προστατευτεί ο Εισαγγελέας, το προσωπικό του ICC, οι δικηγόροι, οι δικαστές και η παλαιστινιακή κοινωνία των πολιτών που θα παρέχει τεκμήρια προς το δικαστήριο, καθώς και τα θύματα Παλαιστινίους και Παλαιστίνιες από πράξεις εκδίκησης και επιθέσεις από το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Εδώ και 53 χρόνια, οι κυβερνήσεις του Ισραήλ, σε ένα καθεστώς ατιμωρησίας, υπονομεύουν συστηματικά το διεθνές δίκαιο μέσω της σταδιακής προσάρτησης και εποικισμού κατεχόμενων αραβικών εδαφών τόσο de jure, όπως στην περίπτωση της Παλαιστινιακής Ανατολικής Ιερουσαλήμ το 1967 και των συριακών Υψιπέδων του Γκολάν το 1982, όσο και de facto μέσω των παράνομων εποικισμών και του τείχους στη Δυτική Όχθη. Πολλές αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών επιβεβαιώνουν την απαγόρευση κτήσης εδαφών με τη βία και το δικαίωμα του παλαιστινιακού λαού στην αυτοδιάθεση, καταδικάζοντας και αποκηρύσσοντας την προσάρτηση κατεχόμενων εδαφών από το Ισραήλ και ζητώντας από το Ισραήλ να συμμορφωθεί με το διεθνές δίκαιο.

Ζητώντας από το Ισραήλ να ανακαλέσει την προσάρτηση της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ από το 1980 επιβεβαιώνει στο Ψήφισμα 476 “την αποφασιστικότητά του… να διερευνήσει πρακτικούς τρόπους και μέσα… για να διασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογής του παρόντος ψηφίσματος», ενώ η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 1982 καλούσε για κυρώσεις κατά του Ισραήλ, καθώς και για απαγόρευση στρατιωτικών συναλλαγών και συνεργασίας ως απάντηση στην προσάρτηση από το Ισραήλ των κατεχόμενων συριακών Υψιπέδων του Γκολάν και της Παλαιστινιακής Ανατολικής Ιερουσαλήμ.

Πολλοί άνθρωποι ανά τον κόσμο καταδικάζουν τη «συμφωνία του αιώνα» του Προέδρου Τραμπ, όχι μόνο ως προσπάθεια υπονόμευσης των παλαιστινιακών δικαιωμάτων σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, αλλά και ως κακοποίηση του ίδιου του διεθνούς δικαίου. Ωστόσο, η διεθνής κοινότητα στο σύνολό της δεν τηρεί τις διεθνείς υποχρεώσεις της απέναντι στις κατάφωρες παραβιάσεις του Ισραήλ, ενθαρρύνοντας την κυβέρνηση του Ισραήλ να προχωρήσει στην επίσημη προσάρτηση τμημάτων της παλαιστινιακής Δυτικής Όχθης.

Χωρίς να καταφέρνει να εμποδίσει τις παράνομες ενέργειες του Ισραήλ, η κριτική και οι προφορικές αποκηρύξεις των Ηνωμένων Εθνών και των μελών του, χωρίς να υιοθετούνται συγκεκριμένα μέτρα που υλοποιούν τις διεθνείς υποχρεώσεις τους το μόνο που κάνουν είναι να ενθαρρύνουν το Ισραήλ να εξαφανίσει αμετάκλητα οποιαδήποτε πιθανότητα για μια δίκαιη, συνολική και βιώσιμη ειρήνη στην περιοχή μας.

Αρχικές υπογραφές της παλαιστινιακής κοινωνίας των πολιτών:

 • Μέλη του Palestinian Human Rights Organizations Council (PHROC), όπως:
  • Al-Haq – Law in the Service of Mankind
  • Al Mezan Center for Human Rights
  • Addameer Prisoner Support and Human Rights Association
  • Palestinian Centre for Human Rights (PCHR)
  • Defense for Children International Palestine (DCIP)
  • Jerusalem Legal Aid and Human Rights Center (JLAC)
  • Aldameer Association for Human Rights
  • Ramallah Center for Human Rights Studies (RCHRS)
  • Hurryyat – Center for Defense of Liberties and Civil Rights
  • The Independent Commission for Human Rights (Ombudsman Office) – Observer Member
  • Muwatin Institute for Democracy and Human Rights – Observer Member
 • Palestinian Non-Governmental Organizations Network (PNGO)
 • Global Palestine Right of Return Coalition
 • Palestinian Bar Association
 • Palestinian Medical Association
 • General Union of Palestinian Teachers
 • Palestinian Federation of Unions of University Professors and Employees (PFUUPE)
 • General Union of Palestinian Women
 • General Union of Palestinian Writers
 • Palestinian Campaign for the Academic and Cultural Boycott of Israel (PACBI)
 • Council of National and Islamic Forces in Palestine
 • General Union of Palestinian Workers
 • Palestinian Union of Postal, IT and Telecommunication workers
 • Palestinian National Institute for NGOs (PNIN)
 • Federation of Independent Trade Unions
 • Union of Palestinian Farmers
 • Grassroots Palestinian Anti-Apartheid Wall Campaign (STW)
 • Popular Struggle Coordination Committee (PSCC)
 • Civic Coalition for the Defense of Palestinian Rights in Jerusalem
 • Coalition for Jerusalem
 • National Committee to Commemorate the Nakba
 • General Union of Palestinian Peasants
 • Union of Palestinian Charitable Organizations
 • Union of Professional Associations
 • Women’s Campaign to Boycott Israeli Products
 • Union of Youth Activity Centers-Palestine Refugee Camps
 • Agricultural Cooperatives Union
 • National Committee for Grassroots Resistance
 • Palestinian General Federation of Trade Unions – Gaza
 • Palestinian Agricultural Relief Committee (PARC)
 • Palestinian Medical Relief Society (PMRS)
 • Women Study Center (WSC PAL)
 • Palestinian Feminist Center for Sexual and Gender Freedoms – Aswat, Haifa
 • Palestinian Working Woman Society for Development
 • Women’s Centre for Legal Aid and Counselling (WCLAC)
 • MADA – Palestinian Center for Development & Media Freedoms
 • Wasel Center for Youth Development
 • Youth Development Society
 • The Cultural Forum Center
 • Early Childhood Sources Association
 • Union of Agricultural Work Committees (UAWC)
 • Human Rights & Democracy Media Center “SHAMS”
 • Rural Women Development Association
 • Khalil Sakakini Cultural Center
 • Arab Center for Agricultural Development (ACAD)
 • Health Work Committees
 • The National Union of Civil Society Organizations, Nablus
 • Burj Al-Luqluq Social Center Society, Jerusalem
 • Land Defense Coalition
 • Federation of New Trade Unions
 • Tamer Institute for Community Education
 • Palestinian Youth Union
 • Occupied Palestine and Syrian Golan Heights Initiative (OPGAI)
 • Popular Art Center (PAC)
 • Teacher Creativity Center
 • The Palestinian Center for Peace and Democracy (PCPD)
 • Arab Agronomists Association (AAA)
 • Seeds Association for Development and Culture
 • Palestinian House of Friendship
 • Palestine Friend’s Association
 • Yafa Cultural Center

Πηγή: http://www.alhaq.org/palestinian-human-rights-organizations-council/16890.html